Ctrl+C, Ctrl+V. Megszokott módszer ez Magyarországon, állítólag az államfő is alkalmazta, bár akkor még inkább csak stencilezni lehetett. Másolni, mintát kérni, nem dolgozni túl sokat, ez az általános nézet az államról.
Mégis, mindig bízunk benne, hogy nálunk nem így van. Győrújbarát egy büszke falu. Büszke az önállóságára, amit féltve őriz, hiszen a legnagyobb nem városi rangú település a környéken, és egyben az egyik leggazdagabb. Mindenki csak irigykedik, mi meg csak ülünk büszkén és kedvesen megsimogatnánk a környékbeli települések vállát, ha segítségre van szükségük és segítünk nekik. Valahogy ez lenne Győrújbarát szerepe. Vajon így van?
Nincs.
A győrújbaráti események hatására terjedt el a „mutyifalva” kifejezés, ami általánosan és jól írja le a helyi közállapotokat, de most e mellé szeretnék egy újat bevezetni.
KOPIFALVA.
Kopifalva, amely teljesen hiányolja az önállóság legkisebb csíráját, a saját, alkotó gondolkodást, a közösséget és a települést meghatározó alapvető döntések megfontoltságát, előkészítettségét és alaposságát.
Mire is annyira büszke a győrújbaráti testület? Milyen munkát végeznek? Milyen önálló, szakmai munka zajlik a felelős, választott vezetőink soraiban? Milyen szabályok, elvek alapján működik most Győrújbarát? Néhány rövid választ fel szeretnék felvillantani.

Ismét tényeket. A további következtetéseket újra az olvasóra bízom.
Nem kell túl nagy spiritusz ahhoz, hogy érdekes információkra bukkanjon az interneten érdeklődve és kételkedve böngésző személy Győrújbaráttal kapcsolatban. Alant olvasható és látható néhány ékes bizonyítéka annak, hogy Győrújbaráton teljesen sikerült felszámolni az önálló közigazgatást és gondolkodást… Ha ez volt a cél, akkor ez megtörtént, sikeres munkát végeztek az ÖNÁLLÓ, FELELŐS KÉPVISELŐINK, de akkor már uraim, esetleg hozzá lehetne csatolni Győrújbarátot Rábapatonához, vagy Kisbajcs-Nagybajcs-Vénekhez is… Egy csomó pénzt megspórolnánk.
Önmagában szégyen, hogy a megye egyik leggazdagabb települése, amely 6000 fős lakosságával a legnagyobb nem városi rangú település, idáig süllyedt. Gyenge másolatai vagyunk más településeknek.
Új sorozat indul “Szégyentábla” címmel?

1. Győrújbarát önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata nem más, mint Rábapatona önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatának szó szerinti másolata. Bizonyítékul, íme ez a kedves kép, amit Dr. Palla Roland honlapjáról készítettem. Az előterjesztésben arra sem sikerült venni a fáradságot, hogy a címet kicseréljék!!!
Valaki pedig ezért a munkáért pénzt kapott, fizetést. A képviselők meg jól megszavazták gondolkodás nélkül. Köszönjük!

2. Hasonló szégyenfoltot találtam egy másik győrújbaráti döntésben. Van valami beszerzési szabályzat, ami alapján sikerül a pénzt költeni. Gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dokumentum az önkormányzatnál. Hiszen az önkormányzat a köz pénzével gazdálkodik, és minden ebből indul ki, tehát szabályosnak kell lenni. Ráadásul minden önkormányzat más és más, gondolom én. Biztos, hogy részletesen megtárgyalta az illetékes bizottság, annak elnöke, Rácz György is alaposan megfontolta, hogy mit terjeszt elő és mit hagynak jóvá. Szép munka volt.
Mert, hát, véletlenül sikerült Kisbajcs-Nagybajcs-Vének települések beszerzési szabályzatát jóváhagyni, amit mellesleg a Megoldás 2006 Kft. készített. Gratulálunk hozzá. Hiszen ennek a három településnek a lakossága együtt van talán vagy 2000 fő, jó lesz a szabályzatuk a 6000 fős Győrújbarátnak, nemde? Úgyis csak nyűg egy ilyen szabályzat, hisz azt be is kéne tartani. Ugyan már, minek nekünk saját? Köszönjük, kedves képviselők!

3. Minden évben van olyan, hogy köztisztviselői teljesítménycélok, megkérdeztem, van ilyen. Nem tudom igazán, mi ez, olyan lehet, mint a csavargyárban a norma? Hogy le kell gyártani öt tonna anyacsavart, vagy kb. Nem is ez a lényeg. De gondolom ez az adott hivatalra, annak adott dolgozóira kell, hogy elkészüljön. Hiszen megint csak nincs két egyforma település, két egyforma hivatal. Vagy mégis? De van! Rábapatona és Győrújbarát! Sikerült szó szerint ugyanazt a határozatot elfogadni. Szó szerint… Hm, önállóság, büszkeség, szakmaiság… Hol veszítettük el ezeket a jelzőket?

Rábapatona verziója:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2012. évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg:
a. A 2012. évi költségvetési gazdálkodás keretében a körültekintően takarékos és szabályszerű intézményi gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a 2012-2014. közötti ciklus gazdasági programjában és az aktuális költségvetési koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítására.
b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség, következetesség és hatékonyság elvei szerinti eljárás, továbbá a köz- és magánérdek összehangolásának megvalósítására való törekvés.
c. A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való aktív szakmai közreműködés.
d. A költségvetési támogatások pályázati úton való megszerzésének feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az előkészítésben való közreműködés, az elnyert pályázatok projektjei megvalósításában való egyéni és kollektív munkálkodás.
e. A közigazgatás és oktatás állami szintű átszervezéséből a helyi szintre eső hatáskörben és mértékben történő hatékony közreműködés, és az átalakulást követően az új államigazgatási rendszerhez és szabályozáshoz igazodó munkavégzés.
Győrújbarát verziója:
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2012. évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg:
a. A 2012. évi költségvetési gazdálkodás keretében a körültekintően takarékos és szabályszerű intézményi gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a 2010-2014. közötti ciklus gazdasági programjában és az aktuális költségvetési koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítására.
b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség, következetesség és hatékonyság elvei szerinti eljárás, továbbá a köz- és magánérdek összehangolásának megvalósítására való törekvés.
c. A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való aktív szakmai közreműködés.
d. A költségvetési támogatások pályázati úton való megszerzésének feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az előkészítésben való közreműködés, az elnyert pályázatok projektjei megvalósításában való egyéni és kollektív munkálkodás.
e. A település léte, működtetése, a település és az azt működtető önkormányzat, és a polgármesteri hivatal egészének hatékony működését szolgáló tevékenység iránti empátia és lojalitás.
Ez jó mulatság, férfi munka volt!

4. Az önkormányzat aztán ezek után egészen schmittpáli magasságokba emelkedett a 2012-es költségvetési koncepció elkészítésekor. Gondolom, ez egy nem kevésbé fontos dokumentum, amely alapjaiban határozta meg azt, hogy 2012-ben mire lesz pénz, és hogyan fog gazdálkodni a falu. A koncepciót ismét csak Palla Roland honlapján találtam meg, és google professzor urat segítségül hívva rá kellett döbbennem, hogy Győrújbarát polgármestere 99%-ban az Állami Számvevőszéknek Magyarország 2012. évi költségvetési javaslatáról szóló véleményét sikerült benyújtania, mint Győrújbarát költségvetési koncepcióját, ezt pedig a képviselőknek sikerült el is fogadniuk! Győrújbarát képviselői kérem szépen határozatban hagyták jóvá, hogy az Állami Számvevőszék milyen jó megállapításokat tett az ország költségvetéséhez. Nyilván az Állami Számvevőszékben izgultak is, hogy vajon milyen lesz a szavazati arány. Tehát 2012-ben Győrújbarát Magyarország költségvetése alapján gazdálkodik, egyszerűen letöltötték az Állami Számvevőszék munkaanyagát, és benyújtották, mint GYŐRÚJBARÁTI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ. A maradék 1% az anyagból, ami már nyilván egy helyi alkalmazott saját tollából származik, szintén figyelmet érdemel, néhány idézet következik:
„A fent leírtak figyelembe vételével az alábbiakban határozzuk meg a 2011. évi költségvetés főbb irányelveit:”
(akkor most milyen évet is írunk?)
vagy
„Az intézményi gazdálkodás önállósága elsőszámú intézményvezetői felelősséggel érvényesüljön.”
(bölcs gondolat, van másodikszámú intézményvezetői felelősség is? vagy eddig nem így érvényesült? mit jelent ez a mondat?)
vagy
„Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit.”
(hát, az ésszerűnek ez már egyáltalán nem nevezhető… a takarékosságról meg más fogalmaink vannak… de tényleg érvényesíteni kellene)
Végül pedig a nemrég deklarált „pápai tévedhetetlenség” mellett Győrújbarát polgármestere, jegyzője és képviselői vagy már időgépet is alkalmaznak, vagy csak továbbra sem tudják, milyen évet írunk és egyáltalán, mire bólintanak rá, miszerint:
„Határidő: 2011. január hó
Felelős: jegyző, polgármester
Győrújbarát, 2011. október 26.”

Őszintén merem remélni, hogy a 2011. október 26-án aláírt javaslatra 2011 januárjára a feladat el is készült!

A koncepció itt olvasható:

http://gyorujbarat.fw.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=113:koeltsegvetesi-koncepcio-2012&catid=1:testueleti&Itemid=21

Ó, mondd, te kit választanál? Teszi fel a kérdést az István a Király rockoperában a szerző…

(Juhászné Árpási Irma Győrújbarát és Jutasi Kálmán Rábapatona polgármestere)

Mondanivalóm elfogyott, Arany Jánoshoz fordulok segítségért, mert ehhez én már kevés vagyok:

Itt van, király, ki tetteidet
Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
Amint húrjába csap.

„Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!

Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz aki él:
Király, te tetted ezt!”

Meglátom én! - S parancsot ád
Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegűl,
Minden velsz énekest!

Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd.

16 hozzászólás “Kopifalva”
 1. Elnök véleménye:

  Kedves Boróka, az SZMSZ-t és a Beszerzési Szabályzatot akkor fogadtuk el, amikor a rábapatonai jegyzőasszony volt a helyettesítő jegyző Győrújbaráton. Ezzel talán erre a kérdésre válaszoltunk.
  A többi meg…istenem, ha “nagy embereknek” szabad másolni, akkor egy győrújbaráti PM-nek miért ne?
  ZP

 2. Boroka véleménye:

  Olyat tettem, mint eddig előtte nem. Töröltem egy saját hozzászólásomat. Átgondoltam, amit írtam. Valóban igaza van Elnöknek, hogy akkor szoros összefonódás volt a két falu vezetőségében, de akkor mindenki tegye fel magának a kérdést, hogy megéri önálló hivatalt, önálló polgármestert, képviselőket fenntartani, ha egy ilyen copy-paste módszerrel is lehet vezetni a települést?

  Ezt a képviselők lelkiismerete nyilván tudja. Csak egyre nehezebb nézni a vergődést, erőlködést, izzadságot, amivel próbálják titokban manőverezni a falut.
  Abszolút értékelem az Ön munkáját, amivel próbál utolsó szócsőként megmaradni a nyilvánosság irányában, de meg kellene húzni egy minimum mércét, amit a győrújbaráti önkormányzat elvár a saját vezetőivel szemben. Mert ezt a minimumot most messze alulmúlják. Természetesen ez csak a saját véleményem, örülök más értelmes, indokolt álláspontnak, de engedje meg, ha most másképp látom.

 3. Elnök véleménye:

  Másik oldalról megvilágítva:
  Miért is kellett MINDENÁRON egy új SZMSZ-t elfogadni?
  A törvény szerint az új testületnek el kell fogadnia az SZMSZ-t. Arról nem ír, hogy ÚJ SZMSZ-t, vagy a régit is “megerősítheti”. Szerintem felesleges volt új SZMSZ-t elfogadni (nem “alkotni”, mert az alkotás klasszikus folyamata itt teljesen hiányzott). Pláne egy megbízott, helyettesítő jegyzővel….
  Beszerzési szabályzatunk pedig igenis volt, az előző testület fogadta el, az alapján működtünk. Jegyző asszonnyal anno volt erről egy vitánk, engem nem győzött meg az igazáról, de ő a jogvégzett, a “jogi felelős”. Én akkor jeleztem aggályaimat, a testület szó nélkül elfogadta az előterjesztést.
  A Költségvetési koncepció. A jelenlegi faluvezetés szerint ez egy “kötelező elem”, lényeges tartalma nincs, ezt el kell fogadni “határidőre”, aztán lesz ami lesz;csináljuk a költségvetést ahogy tudjuk. Ebben az értelemben tökéletesen megfelel az Állami Számvevőszék irománya.
  Önálló polgármestert pedig a törvény ír elő, ahogy az önálló hivatalt is előírja. Ha körjegyzőségre lépnénk (kivel is???), akkor is lenne itt hivatal. Ezzel nincs mit tenni.

  Kedves Boróka, az utolsó bekezdését többféleképpen is lehet értelmezni. Vagy csak én vagyok már paranoiás.. :)

  ZP

 4. Boróka véleménye:

  Igen, ez jó kérdés, miért is kellett új működési szabályzat? Ha kapok egy kis időt, utánakérdezek ennek is.
  Igaz, polgármester mindig kell. Akkor már legyen saját hivatal is. Csak dolgozzanak is. Ne csak másoljanak, én csak ennyit szeretnék.

  Nem tudom, hogyan szeretné az utolsó bekezdésemet értelmezni, a pozitív értelemben próbálja meg. Mert minden látszat ellenére én a hibákra való rávilágítással nem fejeket akarok a porba hullani látni, csak válaszokat szeretnék a közösség, a falu számára, és szeretném, ha ezeket kijavítanák. És ehhez ilyen eszközeim vannak csak.

  A nyilvánosság ereje, ami egyedül maradt.

 5. bender véleménye:

  Tisztelt Mindenki!

  Azt hittem ebben a faluban nincsen már lejjebb… tévedtem. Csak kapkodom a fejemet! ORVOS ENGEDÉLY NÉLKÜL? OFF SHORE CÉG? PÉNZ ELRAKVA, eszköz meg nincsen? KOPIFALVA?

  MI FOLYIK ITT????????

  Hölgyeim és uraim, ennek nagyon rossz vége lesz, melegen ajánlom az ÖK vezetőinek, hogy IDŐBEN oszlassák fel magukat, PM mondjon le, amíg nem késő. Tudják mindig van egy pont, ahonnan nincs visszaút, maximum a börtönbe. Minden önjelölt hatalmasság úgy gondolja, hogy a végtelenségig lehet büntetlenül figyelmen kívül hagyni minden szabályt és törvényt.. eddig még mindenki belebukott így vagy úgy!

  További csodálatos közérzetet mindenkinek.

 6. Horvath Eva véleménye:

  Uff!–mondta az indián!

  Látom mindent elhitt, amit idehordtak időmúlató polgártársaink!?
  Kérje meg őket, hogy írjanak feljelentést oda, ahol azt kivizsgálnák. Mondjuk ne névtelenül.
  Ahhoz ugyanis eme falu egy-két polgára igencsak ért.

  Hála ’sten! A kormányhivatal ellenőrzése rigorózus és gyors. Minden pontatlanságra reagál.Ahogy eddig is mindig.

  Az orvos engedélye rendben , ahogy azt számára kiadott engedély jelzi.
  off shore cég–2008-tól nincs tagság se
  pénz az alapítványnál “lekönyvelve”
  eszköz valóban nincs, pénz az igen!
  Kopifalva c. bejegyzés stilusa és tartalma pedig 2004.júniusi Baráti Hírmondó 9. oldalán található szösszenetre emlékezhet.

  de csak riogjon nyugodtan tovább–belefér

  az ön “bevállalása” is csak szokásos fórumi!

 7. Boroka véleménye:

  HE: pénz az alapítványnál “lekönyvelve”

  És biztos, hogy arra is lett elköltve, amire “le lett könyvelve”? Na ugye…

  Itt is találtam még egy-két megkapargatnivalót, de utánanézek kicsit.

 8. fabo véleménye:

  Üdv!
  Látom a faluban minden változatlan. Én semmin nem lepődök meg.
  Üdv

 9. vancouver véleménye:

  Kedves Boroka, igazán feismerhetné a copypaste módszer előnyeit is, főleg olyan esetekben, amikor a forrásanyag annyira korszerű, hogy a szó szoros értelmében jövőbe mutató. Ezt találtam a beszerzési szabályzatban:

  “2. A beszerzési eljárás érvényességének megállapítása

  Az ajánlatok érvényességét, érvénytelenségét vizsgálni kell az ajánlatok bírálata során. Az ajánlatok szakmai tartalmának (műszaki követelményeknek való teljes körű megfelelése) értékelése:

  a.) A polgármester, ill. átruházott hatáskörben a jegyző dönt az eljárás érvényességéről.”

  A lényeg az utolsó mondat, ugyanis csak 2013. január 1-jei hatállyal, az új Ötv. vonatkozó rendelkezései hatályba lépésével lehet majd önkormányzati hatáskört ruházni a jegyzőre. De ez a szabályzat már 2011. májusában megtette, amikor az új Ötv.-nek még a tervezetét is csak a beavatottak ismerték. Mi ez, ha nem maga a korszerű és jövőbe mutató közigazgatás? :)

 10. Pammer Ernő véleménye:

  Sziasztok!
  Pammer Ernő vagyok a győrújbaráti testület képviselője.
  Telszámom:
  00-36-916-4986
  Kérlek Benneteket, hogy keressetek bátran, de névvel és címmel.
  Tudom, hogy Ti jót akartok, ezért bízom Bennetek!
  Üdv:
  Pammer Ernő

 11. horvatheva véleménye:

  dehogy keresik!

  :)

 12. horvatheva véleménye:
 13. Pammer Ernő véleménye:

  Kedves horvathéva!
  Nincs igazad.
  Keresni fognak!
  Pammer Ernő
  06-30-916-4986

 14. horvatheva véleménye:

  bár ne legyen igazam!

  viszont a tapasztalat ——–

 15. horvatheva véleménye:

  nos?

 16. Non+ultra véleménye:

  xxx

Szólj hozzá!