Posts Tagged “jegyző”

Egyrészt megszólíttattam („Megáll az idő… Boróka, 37 hsz), másrészt több helyen előjött, hogy „meg kell kérdezni a megfelelő helyen, biztosan válaszolnak rá”.

Hát nem.

Nem válaszolnak.

Legalábbis a Hivatal nem feltétlenül válaszol.

Alább olvasható a jegyző úrnak november 22-én ajánlott levélben elküldött levelem. Válasz nem jött. Amikor kiderült, hogy felmondott Dr. Tóth István, még a felmondási ideje alatt elküldtem neki (illetve a titkárságra) e-mailben, hátha. Válasz még mindig nincs, 93 nap után sem. Félek, hogy a jegyzőmizéria miatt nem is nagyon lesz.

Vajon miért?

És ha én, mint képviselő, nem kapok választ a kérdéseimre, akkor az „egyszerű” állampolgár mit remélhet, mit várhat?

Még egy gondolat, ebben a témában. Két közalkalmazott ül a testületben. Akik munkaidőben, mondhatni „közköltségen” ülnek ott. Az egyikük tanár, aki nem tudja „lecsúsztatni”, túlórában megtartani az óráját, tehát oda helyettesítő tanár KELL, ha akkor éppen órája van. Ez valamiért nem merült fel indokként.

Tudom, hogy ez a téma sokaknak már gumicsont, régen volt. De ha választ kapok a kérdéseimre, akkor kiderülne talán, hogy félrevezető, hamis információkat tálalt a testületnek a Hivatal, döntés-előkészítő anyagként.

Lehet, hogy ehhez nem akart asszisztálni Dr. Tóth István?

Minden lehetséges.

Mennyivel egyszerűbb lenne megcáfolni a találgatásokat?!

De a labda most a Hivatalnál van.

A levél, teljes terjedelemben:

Győrújbarát Község Önkormányzata

Dr Tóth István Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2011. november 15-én lezajlott testületi ülés 8. napirendjéhez kapcsolódóan az alábbi kérdéseket szeretném feltenni:

1. A 2011. évi költségvetés milyen összegű túlórakeretet határozott meg a Hivatal részére? Ténylegesen mekkora összeg lett kifizetve eddig? A kettő között van-e, volt-e eltérés, és ha igen, akkor ez milyen testületi döntés alapján történt?

2. Milyen összegű túlóra lett kifizetve 2010-ben a Hivatali dolgozók részére? Semmiképpen nem személyre lebontva érdekel, hanem összességében, akár járulékokkal együttesen, mint felmerült költség.

3. Tudomásom szerint a köztisztviselői törvény a túlmunka esetére ELSŐSORBAN szabadidő-megváltást ír elő, és túlórát csak akkor lehet kifizetni, ha munkaszervezéssel nem megoldható a túlmunka lecsúsztatása. Tudomásom szerint az elmúlt években Győrújbaráton sem, de például Győrben sem volt jellemző a túlóra kifizetése a Hivatalban, helyette szabadidő-megváltással rendezte a mindenkori jegyző a túlmunkát. Megfelel-e ez a valóságnak, illetve tervez-e Ön ebben változtatást a következő évben?

4. Gyors és hevenyészett számításom szerint a jegyzőkönyvvezető kolléganő egy óra túlórája – amennyiben kifizetjük – kb. 2000 Ft költséget jelent. Ez évi 12 testületi üléssel, és két órás testületi ülésekkel számolva kb. 48.000 Ft többletköltséget jelent. Már persze ha kifizetjük a túlórát. Nagyságrendileg megfelel-e a valóságnak a kalkulációm?

5. A hivatal létszáma mennyivel csökkent a 2011. március 1-i létszámhoz viszonyítva?

Írásos válaszát előre is megköszönöm:

Zólyomi Péter

Önkormányzati képviselő

Győrújbarát

Comments 23 hozzászólás »

Tegnap csatát nyertünk. Sajnos a háború végkimenetele ettől függetlenül egyértelmű. Most már a tárgyalóasztal mellett kell megegyezésre jutniuk a feleknek. Jog harcolt joggal, a józan ész messze menekült, és onnan figyel, kínok között fetrengve. Egy közösség látja kárát néhány ember ámokfutásának.

Amit igazán sajnálok, hogy nem kellett mind a kilenc képviselőnek színt vallania ebben a szégyenteljes, gyáva tragikomédiában. Nem tudja meg a közönség, az egész falu, hogy ki az a három képviselő, aki egyértelműen a jegyző, Dr Tarjányi Tamás mellé állt. Ki az az öt képviselő, aki egyértelműen a leváltást támogatta. És arról az egyről sem derült ki, hogy merre is szavazna, ha….

Nem hallhattunk indokokat, nyilvános számonkérést. Pedig érdekelne. Nagyon érdekelne, kinek mi a baja a jegyzővel. Több képviselőtársamnál is próbáltam tájékozódni. Amit hallottam, abban leírható konkrét dolog nincs. Csúsztatás, igaztalan vádak, egyszerű rágalom, „Azt hallottam,… Állítólag.. Mások szerint..” kezdetű mondat annál több.

Ma sem értem, miért kellett kinyírni ezt az embert. Van valaki – egy konkrét személy- akinek az útjában áll. Aki szeretné eltávolítani. Aki az elmúlt fél évben mindent megtett, hogy  a háttérből besározza a jegyzőt. Aztán van, aki melléállt ebben, van aki egyszerűen csak elhitte a pletykákat. A végeredményt pedig látjuk. Vagy előbb-utóbb látni fogjuk.

Az elmúlt két napban olyan emberek hívtak fel, akikkel hónapok óta nem beszéltem. Mindenki a támogatásáról biztosított, és senki nem érti, mi történt, mi történik. Az interneten olyan rossz híre lett a testületnek és a polgármesternek, amit mindenki szeretett volna elkerülni. Most már nem lehet. Megpróbálták mutyiban, váratlanul eltávolítani a jegyzőt, de még ehhez sem értenek. De már nincs visszaút, attól félek. Hamarosan új jegyzőnk lesz.

De nem lesz könnyű jobb jegyzőt találni. Persze attól függ, mi a mérce. Ha a szakszerűség, a tisztesség, a szakmaiság és a törvényesség a szempont, akkor magasan van a léc. Ha más a fontos, akkor minden elképzelhető.

Több képviselőtársamban kellett most csalódnom. Nem hittem, hogy embereket meg lehet venni, közpénzért. Mert amíg ennek ellenkezőjéről nem győznek meg, addig ezt kell gondoljam. Hogy is írta egy hozzászóló: „Demokráciából, erkölcsből ez a testület nagyon hamar megbukott.”.

Itt tartunk ma. Hogy mit hoz a holnap, azt sejtjük. Hogy mit hoz a nyár, az még kérdés.

Comments 54 hozzászólás »

A ma esti történések hivatalos ismertetése.

Ma este rendkívüli testületi ülést tartottunk, két pályázat önrészének ügyében. A napirend elfogadása előtt Dr. Bálló Ferenc képviselő javasolta, hogy „egyebek” napirendi pontként zárt ülés tartsunk, személyi kérdésben. Ekkor még a személyi kérdésről semmilyen információnk nem volt (bár nyilvánvalóan legalább a javaslattevőnek tudnia kellett, mi is lesz a zárt ülés témája). A napirendet elfogadtuk.

A zárt ülésen az ülés levezetője, a polgármester az alábbi napirendet javasolta (nem jegyzeteltem, így nem szó szerinti az idézet):

Dr. Tarjányi Tamás jegyző köztisztviselői mukaviszonyának és jegyzői megbízatásának visszavonása azonali hatállyal, indoklás nélkül.

A zárt ülés az első perctől kezdve törvénytelen volt, így a kérdésben határozat nem született, nem is születhetett. Ennél többet a zárt ülésről nyilvánosságra hozni nem áll jogomban.

 

A személyes megjegyzésem.

Mit akarnak azok a képviselőtársaim, akik ezt akarják? Mert ne legyenek illúzióink: a többségi támogatottság biztos tudatában tette meg javaslatát a polgármester asszony. Mi bajuk azzal az emberrel, aki becsülettel, tisztességgel próbálta és próbálja a mai napig is rendbehozni az elődje által itt hagyott rendezetlen ügyek tömkelegét? Aki emberfeletti munkát végzett és végez a faluért? Nem mondom, nem tökéletes a munkája. Mint ahogy egyikünké sem. De ő elismerte, ha hibázott, s elnézést kért. (Nem mellesleg: a hivatal “közszereplői” közül ő az egyetlen, aki ezt valaha nyilvánosan elismerte..)

A hivatal munkája, az ülések előkészítettsége össze sem hasonlítható az öt évvel ezelőttivel. Aki ismeri, akinek dolga volt valaha is vele, az tudja, hogy a törvények maximális betartásával, a falu, a közösség érdekeinek figyelembe vételével dolgozik mindenkor. Jelentkezzen, aki bármilyen törvénytelenségről tud az ő munkájával kapcsolatban. Tudni akarom, ki és miért akarja őt eltávolítani!

Pár napon belül nagy valószínűséggel nyilvános ülésen fogjuk ezt a javaslatot tárgyalni. Ezt csak egy esetben lehet elkerülni: ha a képviselők többsége már a kérdés napirendre vételét is elutasítja. A mai történések ismeretében azonban nagyon valószínű, hogy téma lesz ez egy rendkívüli ülésen. Kérek mindenkit, aki a törvényességet, a demokráciát, a tisztességet fontosnak tartja: jöjjön el erre az ülésre. Nézzék végig, ki és hogyan fog nyilatkozni ebben az ügyben. Aztán szűrje le a tanulságot.

 

Zólyomi Péter

 

Comments 69 hozzászólás »