Posts Tagged “kihajtó”

2008. október 4.

A Kertalja településrészen lakó gyerekek és felnőttek közlekedésének biztonságosabbá tételére két kezdeményezés indult 2006 végén. Az elmúlt 2,5 évben a sok szervezés, hivatalba, testületi-, ill. bizottsági ülésre járás ellenére csekély volt az előrehaladás. A legutóbbi közmeghallgatáson felvetettük a problémát és írásban kértünk intézkedést. Egyúttal ígéretet tettünk arra, hogy az eseményekről folyamatos tájékoztatást adunk az érdeklődőknek. Köszönettel felhasználjuk ezt a lehetőséget és megkezdem a blogot.
Íme, az eddig történtek kronológiája:
A Veres Péter u. felé kialakítandó kihajtó ügyében:
- 2006 őszén felvetettem az ötletet egy TFB ülésen;
- 2007 júliusában döntött róla a testület, hogy terveztesse meg a hivatal (119/2007. (VII.03) sz. képviselőtestületi határozat);
- 2008 nyarára (június) készült el a kivitelezési terv és érkezett meg a szükséges közmű-áthelyezésben érintett szolgáltató beleegyezése és árajánlata.
A hivatalnak (a jegyzőnek?!) most össze kéne állítani a költségvetést és a testülettel megszavaztatni az erre elkölthető összeget és megrendelni a munkát.
Ez a 2008. szeptemberi ülésen nem történt meg.
A Hét vezér utca végébe, az iskola mellé tervezett gyalogút ügyében:
- 2006 novemberében írtam a Szülői tanács nevében kérelmet (lsd. szélesebb érdekkör bizonyítása)
- Az akkori jegyző elkezdett tárgyalni a megvalósításban érintett 2 tulajdonossal, majd 2007. júliusi ülésre bevitte, hogy az egyik tulajjal megegyeztek, de a másikkal nem.
- 2007 júliusában született egy határozat (121/2007 (VII.03) sz. képviselőtestületi határozat), amiben ennek a munkának a befejezését (ti. az egyeztetést) rendeli és a fejlesztési tartalék terhére biztosítja a felmerült költségek fedezetét;
Na, ez a munka már nem történt meg.
- Így a 2008. febr. 28. TFB ülésen újra felvetettem a gyalogút szükségességét és javasoltam a településrendezési tervmódosítások közé
- 2008. március 11-én a 41/2008 sz. határozatában a testület a főépítész javaslatára támogatja a gyalogút belefoglalását az új településrendezési tervbe.
Azóta nem történt semmi, sem a magántulajdonosokkal való egyeztetésben, sem a rendezési terv felülvizsgálatában.
Személyes lakossági érdeklődésre a jelenlegi jegyző 2008. szeptemberben azt nyilatkozta, hogy várjuk meg a terv elkészültét, mert a nélkül nem tud kisajátítani. Tudtommal, a tulajdonosokkal történő egyeztetést nem is próbálták újra, a szóbeli ígéret ellenére sem.
Jelenleg az írásban beadott kérdésekre várjuk a  választ.

2008. október 13.
Írásbeli válasz továbbra sem érkezett a beadott kérdésekre. A mai volt a 14. munkanap a közmeghallgatás óta.
A pénzügyi bizottság 2008.10.02. ülésének jegyzőkönyve szerint a jövő év elején finanszírozható, javasolják a 2009. évi költségvetés részévé tenni. (http://újbarátit.akarsz.hu/dok/egyeb/peb_jk20081002.pdf). Persze ez még csak egy bizottsági döntés.

2008.10.28.
Még nem érkezett válasz a 2008. szeptember 23-án a közmeghallgatáson elhangzott és írásban is beadott kérdésekre a jegyzőtől.

2009. 02.03.
A Kertaljáról a Veres Péterre történő kihajtást egy új tükör segíti. Köszönjük!
Reménykedünk ugyanakkor, hogy ezt nem a kihajtó biztonságos használatát biztosító átépítés HELYETT kaptuk.
Talán ez is kiderül majd a válaszlevélből, amire 2008. szeptembere óta várunk.

2009. 05.16.
Kedves Mindenki!
A jövő héten kedden közmeghallgatás. Ez az a fórum, ahol közvetlenül hallathatja hangját a lakosság és hivatalból meg is hallgatják képviselőink és a Hivatal képviselői is.
Ahogy ugyanis többször jelezték már nekünk, az internetes “pampogás” nem számít hivatalos megkeresésnek.
Bár úgy tűnik a közmeghallgatáson személyesen (és írásban egyaránt) feltett állampolgári kérdés is megválaszolatlan marad. Legalábbis a Kertalja közlekedésbiztonságával foglalkozó kérdésekre nem jött az előző  (2008. szeptemberi) meghallgatás óta sem hivatalos válasz.
Azért próbálkozni érdemes.
Érdemes?

2009.06.25.
A közmeghallgatáson időn túli kérdésemre polgármesterünk jelezte, hogy a kihajtóval baj van, egy magasfeszültségű oszlop “került” a terv útjába.
Személyes találkozót kértem a jegyzőtől, ahol megerősítette nekem, hogy sajnos az erdeti terv készítője (és átvevője) sem vette észre, hogy ott bizony egy nagy villanyoszlop áll.
Így most újabb közmű-áthelyezési kérelem ment az illetékes szolgáltatóhoz. Hozzájárulásuknak természetesen plusz költsége lesz. Reméhetően belefér az eredetileg jóváhagyott költségkeretbe még így is a kivitelezés és akkor talán egyszercsak mégis megépül a kihajtó.
Addig marad a toldozgatás.
Köszönjük annak, aki egy kis aszfalt leöntésével járhatóbbá tette a felhajtót.

2009.10.05.
Egy éve indult ez a blogtéma kettős céllal. Egyrészről tele reménnyel, hogy a nyilvánosság valamiféle nyomást gyakorol majd a hivatalra a Kertalja közlekedési problémáinak rendezése érdekében. Másrészről, hogy a hivatal segítségére legyen a téma iránt érdeklődőkkel történő párbeszédben.
Sajnos egyik cél sem teljesült maradéktalanul. ha történtek is intézkedések, ezek nagy titokban zajlottak és látható nyomok nélkül. Csalódott vagyok, de nem adom fel. Amikor első gyermekem kezdte meg tanulmányait a helyi iskolában 2004-ben elhatároztam, hogy gyalog fog járni biztonságos úton. Már a második gyermekem kezdett el iskolába járni az idén. De őt sem merem egyedül elengedni. Még van egy harmadik, aki 2011-ben kezdi az iskolát.
Nem adom fel.

2010. augusztus 18.
Még mindig semmi. Sem kihajtó, sem levél a miértekre adott válasszal. Szomorú.
Ma kaptam egy polgármester-jelölti kampánykiadványt, ahol a programban ez szerepel: “Sem személyes, sem írásos megkeresés nem maradhat válasz, intézkedés nélkül.” Támogatom! Csak tudnám miért kell ehhez új polgármester? A jegyző nem tud írni?

2014. április 07.

Kicsit lassan alakulnak a dolgok, de alakulnak. 10-én, a testületi ülésen a gyalogút kivitelezéséről a TFB által már jóváhagyott előterjesztést hallgathatnak és szavazhatnak meg a  képviselők. Ha megteszik, talán még idén elindul a beszerzési eljárás és megépül a gyalogút az önkormányzati választásokig. Ebből a  pénzből megoldva az iskola elmaradt vízelvezetését és egy jó nagy kapuval lezárva, de kit érdekelnek az ilyen apróságok. Csak legyen végre út.

2014. július 8.

Épül a gyalogút! Ezt is megértük! Bízom benne, hogy szeptemberre valóban elkészül és akkor ez a blogbejegyzés is okafogyottá válik. 6 év blogozás és 8 évnyi ügyintézés után már éppen ideje.

2014. augusztus 31.

A Kertalján lakó gyerekek a holnapi iskolakezdésre már a megépült gyalogúton tudnak menni! Ez nagyon nagy eredmény és elégedettségre ad okot akkor is, ha maradt persze kötözködni-való a világítás hiánya vagy a megvalósulás körülményei miatt, de a tény attól még tény: a gyalogút megvalósult!

Köszönöm mindenkinek aki tevőlegesen vagy szurkolóként közreműködött a megoldásban!

Ezzel egyúttal ez a blogbejegyzés is okafogyottá vált, hiszen megépült a  kihajtó és a gyalogút is. Nem kevés amit elértünk, de nem is elég. Maradtak közlekedésbiztonsági problémák pl. a kivitelezés hiányosságai okán, de ezeket majd egy másik bejegyzésben.

Ez a nap most legyen a jól végzett munka öröméé. Biztonságos iskolakezdést!

Comments 94 hozzászólás »