Posts Tagged “testületi ülés”

Egyrészt megszólíttattam („Megáll az idő… Boróka, 37 hsz), másrészt több helyen előjött, hogy „meg kell kérdezni a megfelelő helyen, biztosan válaszolnak rá”.

Hát nem.

Nem válaszolnak.

Legalábbis a Hivatal nem feltétlenül válaszol.

Alább olvasható a jegyző úrnak november 22-én ajánlott levélben elküldött levelem. Válasz nem jött. Amikor kiderült, hogy felmondott Dr. Tóth István, még a felmondási ideje alatt elküldtem neki (illetve a titkárságra) e-mailben, hátha. Válasz még mindig nincs, 93 nap után sem. Félek, hogy a jegyzőmizéria miatt nem is nagyon lesz.

Vajon miért?

És ha én, mint képviselő, nem kapok választ a kérdéseimre, akkor az „egyszerű” állampolgár mit remélhet, mit várhat?

Még egy gondolat, ebben a témában. Két közalkalmazott ül a testületben. Akik munkaidőben, mondhatni „közköltségen” ülnek ott. Az egyikük tanár, aki nem tudja „lecsúsztatni”, túlórában megtartani az óráját, tehát oda helyettesítő tanár KELL, ha akkor éppen órája van. Ez valamiért nem merült fel indokként.

Tudom, hogy ez a téma sokaknak már gumicsont, régen volt. De ha választ kapok a kérdéseimre, akkor kiderülne talán, hogy félrevezető, hamis információkat tálalt a testületnek a Hivatal, döntés-előkészítő anyagként.

Lehet, hogy ehhez nem akart asszisztálni Dr. Tóth István?

Minden lehetséges.

Mennyivel egyszerűbb lenne megcáfolni a találgatásokat?!

De a labda most a Hivatalnál van.

A levél, teljes terjedelemben:

Győrújbarát Község Önkormányzata

Dr Tóth István Jegyző Úr részére

Tisztelt Jegyző Úr!

A 2011. november 15-én lezajlott testületi ülés 8. napirendjéhez kapcsolódóan az alábbi kérdéseket szeretném feltenni:

1. A 2011. évi költségvetés milyen összegű túlórakeretet határozott meg a Hivatal részére? Ténylegesen mekkora összeg lett kifizetve eddig? A kettő között van-e, volt-e eltérés, és ha igen, akkor ez milyen testületi döntés alapján történt?

2. Milyen összegű túlóra lett kifizetve 2010-ben a Hivatali dolgozók részére? Semmiképpen nem személyre lebontva érdekel, hanem összességében, akár járulékokkal együttesen, mint felmerült költség.

3. Tudomásom szerint a köztisztviselői törvény a túlmunka esetére ELSŐSORBAN szabadidő-megváltást ír elő, és túlórát csak akkor lehet kifizetni, ha munkaszervezéssel nem megoldható a túlmunka lecsúsztatása. Tudomásom szerint az elmúlt években Győrújbaráton sem, de például Győrben sem volt jellemző a túlóra kifizetése a Hivatalban, helyette szabadidő-megváltással rendezte a mindenkori jegyző a túlmunkát. Megfelel-e ez a valóságnak, illetve tervez-e Ön ebben változtatást a következő évben?

4. Gyors és hevenyészett számításom szerint a jegyzőkönyvvezető kolléganő egy óra túlórája – amennyiben kifizetjük – kb. 2000 Ft költséget jelent. Ez évi 12 testületi üléssel, és két órás testületi ülésekkel számolva kb. 48.000 Ft többletköltséget jelent. Már persze ha kifizetjük a túlórát. Nagyságrendileg megfelel-e a valóságnak a kalkulációm?

5. A hivatal létszáma mennyivel csökkent a 2011. március 1-i létszámhoz viszonyítva?

Írásos válaszát előre is megköszönöm:

Zólyomi Péter

Önkormányzati képviselő

Győrújbarát

Comments 23 hozzászólás »

A tegnapi testületi ülésen Rácz György képviselőtársam által benyújtott egyéni képviselői indítvány alapján a testület jelentős többsége megszavazta, hogy 2012. január 1-től a testületi ülések az eddigi 18 órai kezdés helyett 14 órakor kezdődjenek.

Indokként első helyen a költségtakarékosság szerepelt. Nem, nem a villannyal spórolnánk, mielőtt erre gondol valaki. Hanem a jegyzőkönyvvezető kolléganő túlórájával. Amit eddig sem fizettünk ki, hiszen a köztisztviselői törvény szerint ELSŐSORBAN szabadidő-megváltással (érthetőbben lecsúsztatással) kell rendezni a túlmunkát. Az elmúlt időszakban ez így is volt. Most úgy látszik, új szelek fújnak a Hivatalban is. De jó lenne köztisztviselőnek lenni, ahol kifizetik a túlórát…

Szóval spórolunk, mert így nincs túlóra a 14 órakor kezdődő üléssel. Az indoklás során ugyan jegyző úr súlyos önellentmondásba keveredett (erre Cserpes úr azonnal fel is hívta a figyelmet), ám ez sem zavart senkit.

Én felajánlottam a képviselői keretemet, hogy abból történjen a túlóra-kifizetés (ismétlem: már amennyiben ténylegesen van túlóra-kifizetés a testületi ülése miatt), de ez sem gondolkoztatta el képviselőtársaimat.

Vajon ki fog délután kettőkor eljönni testületi ülésre? Hát, aki dolgozik, hogy adót tudjon fizetni, amiből a köztisztviselőket is fizetjük, nos, ők biztosan nem. Na de ne is üssék bele az orrukat mindenféle lakók a köz ügyeibe!!

Márai doktor úr és jómagam jeleztük, hogy az indoklással nem értünk egyet, és munkakörünkből, munkabeosztásunkból fakadóan nem fogunk tudni részt venni az üléseken. Ezt előre lehetett tudni, hiszen eddig is többször előfordult, hogy a 14 órakor kezdődő rendezvényen munkahelyi elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni. Ez sem zavarta képviselőtársaimat, sőt….

Az írásos indoklásból egy mondatot emelnék ki:

„Azt már említenem sem kell, hogy a késő esti (már-már „éjszakai”) ülésezés a résztvevők koncentráltságát sem segíti elő, a családból történő „felesleges” távolmaradásról nem is beszélve. „

A nyelvtani/fogalmazási hibától eltekintve….. lehet, hogy Rácz György úr „feleslegesen” van távol a családjától, ez esetben mondjon le és otthon maradhat. Én úgy érzem, nem feleslegesen vagyok távol a családomtól, hanem a falu ügyeit próbálom igazgatni. Aki ezt felesleges munkának véli, az nem ide való.

Tisztel Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselőtársaim!

Hát semmi sem elég?

A kilenc tagú testületből heten egy követ fújnak, Márai doktor és jómagam tartozunk a régi, a „falubarátos” csapathoz. Ha valaki „ellen-szavaz”, az rendszerint mi vagyunk. 7:2 arányban már most is az teljesül, amit a polgármester asszony és csatlósai kitalálnak.

Tényleg el kell távolítani, lehetetlenné kell tenni ennek a két embernek a részvételét is? Legyen teljes az összhang, véletlenül se tegyen fel senki kínos kérdéseket, ne fogalmazzon meg ellenvéleményt, ne hívja fel a figyelmet pazarló vagy kétes ügyletekre? Ne legyenek érdeklődő állampolgárok, ne legyen akadékoskodó képviselő?

Nyilván jól hangzó, ám valójában hamis érvek tömkelege keltheti azt a látszatot, hogy miért is indokolt a 14 órai kezdés. De facto ez a demokrácia lábbal tiprása, a költségcsökkentés köpenyébe bújtatott, személyi kultusszal ötvözött diktatúra.

És még mi vagyunk felháborodottak a Parlamentben folyó köpönyegforgatástól, álszent áldemokráciától? Mit várunk „ott fent”, ha „itt lent” sem vagyunk tisztességesek?

Comments 106 hozzászólás »

Tegnap rendkívüli testületi ülésünk volt. Két témával: egyrészt a polgármester elleni per esetleges folytatásáról kellett dönteni, másrészt az iskolai sportcsarnok tetőablakainak felújításáról. Mivel az első pontot levettük a napirendről (így a per véglegesen lezárul), ezért csak a sportcsarnok ablakairól volt szó.

Az előzmények: júliusban az ÁMK-igazgató megnézette a sportcsarnok tetőablakait, mivel beáztak/beáznak. Ekkor derült ki, hogy gyakorlatilag az összes üvegtábla törött, életveszélyes a további ott-tartózkodás, mivel bármikor kieshet egy üvegtábla. Ekkor igazgató úr bezáratta a sportcsarnokot (ebben akkor is támogattuk őt), bekért árajánlatokat a javításra, illetve egy független szakértői véleményt is kértek. A szakvélemény augusztus 1-i dátummal el is készült, nagyon korrekt és részletes anyag.

Ehhez képest tegnap miről szavaztunk? Nem fogják kitalálni, és mi sem erre számítottunk.

Polgármester asszony feltette szavazásra a kérdést, hogy „bízzuk meg az ÁMK-igazgatót, hogy kérjen be három árajánlatot a javításra”.

Mint kiderült, a három –már meglévő- árajánlat nem azonos műszaki tartalomra vonatkozik, illetve még a szakértői vélemény előtt kérték be őket (tehát nem tudták, hogy pontosan mire is kérnek ajánlatot). Emellett van egy elfogadott, érvényes Közbeszerzési Szabályzatunk, ami előírja, hogy ilyen esetben nyilvános ajánlatkérésen (újságban, honlapon) kell ajánlatokat begyűjteni.

Lefordítom érthetően: tegnap arról szavaztunk, hogy betartjuk-e az általunk hozott szabályzatot vagy sem. Nyilván igen, hiszen azért hoztuk a szabályzatot. (Csak a teljesség kedvéért az egyéb lehetőségek: bezárjuk a csarnokot bizonytalan időre, felújítás nélkül megnyitjuk, a szabályzatot megszegve döntünk a felújításról).

Egyetlen kérdés: augusztus 1 és 17 között mi a jó fészkes fenéért nem hirdettük meg nyilvánosan ezt a munkát, miért nem hajtottuk végre a Közbeszerzési Szabályzatunkban előírtakat? Mire várt a hivatal, a polgármester? Tényleg testületi döntés kell ahhoz, hogy végrehajtsunk, betartsunk egy szabályzatunkat? Elvesztegettünk két hetet, feleslegesen gyűltünk össze tegnap, fizettük a TV-felvételt. MIRE VÁRT A POLGÁRMESTER?

Van persze egy másik olvasat is, de az már összeesküvés-elméletbe hajlik.

Dönteni kellet a PM elleni per esetleges folytatásáról. Ez jó alkalmat adhatott volna arra, hogy ismét téma legyen a per, annak megnyerése, polgármesterünk tisztességének sárba tiprása, pénzpazarlás, stb. Tehát a cirkusz, a propaganda, a melldöngetés és a pocskondiázás. Ezt támasztja alá egyébként az is, hogy két olyan képviselő is a téma napirenden tartására szavazott (név szerint Kálovics Géza és Bors Lajos), akik bizonyára a per folytatása ellen szavaztak volna (sőt a polgármester is tartózkodott, ami itt gyakorlatilag a téma napirenden tartását jelentette volna). Emellé viszont kellett keresni még egy témát, nehogy „kilógjon a lóláb”. Na ezért hozták elénk az iskolai felújítás ügyét, értelmetlenül, még a két elvesztegetett hét sem számított.

Vagy marad a feltételezés, hogy a polgármester ennyire nem csinál semmit.

Comments 3 hozzászólás »