Posts Tagged “választás”

Sok olyan apróság gyűlt össze, ami önállóan nem tölt meg egy blogot, de említésre méltónak tartom.

 

Egyik ilyen téma polgármester asszony négy évet értékelő beszéde az utolsó testületi ülés végén. Nehéz minősíteni az előterjesztés el (nem) küldésétől egészen a testületi ülés végéig ezt az egész ügyet. Nem kívánok reklámot csinálni ennek a kisstílű „bosszúötperc”-nek, egyszerűen méltatlan volt ehhez a faluhoz. Leköszönő beszédként viszont jellemző volt polgármesterünk elmúlt négyévi tevékenységéhez, vezetési stílusához.

 

Másik téma a hétfő esti közös bemutatkozás. Jóval színesebb, érdekesebb volt, mint négy évvel ezelőtt. Kiderültek érdemi különbségek a polgármester-jelöltek tervei között, a képviselőkről is személyes benyomásokat lehetett szerezni. Nagyon sajnálom, hogy Szalánczi Gábor és Pammer Ernő nem volt jelen, őróluk szívesen megtudtam volna többet is. Számomra kifejezetten szimpatikus volt Stuksza Csaba, őt eddig kevéssé ismertem, de nagyon örülök, hogy nyilvánosság elő lépett. Azt hiszem, az a több mint száz érdeklődő, aki eljött, nem tartotta feleslegesnek végigülni a két órát.

 

Nehezen írok a Bálló-ügyről. Egyrész talán lerágott csont. Másrészt Bálló úr kijelentette, hogy bírói ítélet ellene nem született, közügyektől el nem tiltották, és aki mást állít, azt rágalmazásért bepereli. Azt gondolom, hogy egy jogvégzett ember a tévé nyilvánossága előtt kerüli a valótlan állításokat. Én ebben hiszek. Viszont két ügyvéd (egymástól függetlenül) is úgy emlékszik, hogy első fokon felfüggesztett börtönbüntetést, másodfokon (súlyosbítva) felfüggesztett börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást kapott. A végeredmény persze lehetett felmentés, nem tudom. Mondom, félve írok erről, mert teljes a fejemben a zűrzavar. Azt gondolom, hogy ha Bálló úr képviselő lesz, akkor ezt tisztázni kell. Ha nem lesz képviselő, akkor meg érdektelen a kérdés.

 

Lehetne még írni a hirtelen felbukkanó „jólértesült” honlapokról, de a névtelenség homályába takarózott informátorok nem kívánatos „melléktermékei” egy kampánynak. Hogy miért nem vállalják nyíltan a véleményüket, azt nem tudom. Mert lehet, hogy igazuk van, de az anonimitás jelentősen csökkeni a szavahihetőséget. Ez akkor kellemetlen, ha igaz dolgokról írnak, hiszen a választók szeretnének tájékozódni.

 

Talán kevesen gondolták végig, de a 2002-2006 közötti testületből mindössze egy ember indul most képviselőjelöltként. Ha ő nem kerül be az új testületbe, és esetleg a polgármester sem a régi lesz, akkor két ciklus alatt teljesen kicserélődik a testület (és ez nem irreális feltételezés). Érdemes lenne végiggondolni, mi okozta, mi okozhatta ezt a fordulatot? Nyilván mindenkinek vannak ötletei, véleménye erről. Kíváncsian olvasnék erről is.

 

Egy biztos: vasárnap este minden kiderül. És nem mindenki derül (majd). A visszaszámolás elindult, úgy érzem, nem marad más, mint várni az eredményeket. Honlapunkon már éjfél környékén végleges eredmények lesznek (természetesen nem hivatalos eredmények). Addig is nézzenek, olvassanak minket.

 

Zólyomi Péter

 

 

 

 

Comments 23 hozzászólás »

Négy éve alakult a Falubarát Egyesület. Négy éve sok lelkes, tenni akaró ember fogott össze, hogy aktívan beleszóljon a falu életébe. Célokat tűztünk ki, programot fogalmaztunk meg, majd az őszi választások sikere után elkezdtünk dolgozni. Hogy mi valósult meg a céljainkból és mi nem, ezt már sokan elemezték. A kevésbé látványos változások közül számomra –így négy év után visszatekintve- a testületi munka minőségének változása a legszembetűnőbb.

Érdemes lenne megnézni egy 2006. októberi és egy 2010. májusi testületi ülés felvételét. Hosszú idő volt eljutni a papír alapon kiküldött előterjesztésektől, tájékoztatásoktól az e-mailben érkező anyagokig. Össze (se) lehet hasonlítani az előterjesztések előkészítettségét. Sokan felrótták nekünk a kezdeti „kemény” stílusunkat. Biztos vagyok benne, hogy az első egy év apróbb-nagyobb „csatái”, éjszakába nyúló ülései, rendszeres számonkérései nélkül nem jutottunk volna el a mai jól előkészített, hatékony testületi munkához. Az is biztos, hogy azt a megfeszített tempót, napi szintű egyeztetést és reagálást nem lehetett négy évig csinálni. Ez olyan lenne, mintha valaki az 1500 méteres síkfutás tempójában szeretne maratoni távot teljesíteni. Külön sajnálom, hogy nem az a 13 képviselő ül most az asztalnál, aki 2006 októberében esküt tett. Hárman lemondtak tisztségükről, s én mindhárom távozóra jó szívvel, barátsággal gondolok.

Előretekintve a következő négy évre, az új testület könnyebb helyzetben lesz, mint amibe mi 2006 őszén belekerültünk. Bízom benne, hogy ugyanolyan felelősséggel, hittel és egymás iránti bizalommal végzik a munkájukat, mint ahogy mi dolgoztunk négy évig. Úgy látom, hogy a hivatal ehhez minden segítséget meg tud adni. A döntés felelőssége azonban a testületnél marad. Ha a választók is úgy gondolják, a Falubarát Egyesület jelöltjei az elkövetkező években is tudásuk legjavát adva segítik ezt a falut.

 

 

Comments 1 hozzászólás »

Sok minden változott a választási törvénnyel kapcsolatban. Ezek egy része nem lényeges számunkra (pl. budapesti közgyűlés összetétele), a minket érintő kérdések azonban nagyon is fontosak.

Lényeges változás, hogy az eddigi 13 képviselő helyett mindössze 8 képviselőt választunk október 3.-án. A változás lényegét nem értem, hiszen ez semmilyen költségcsökkentést nem eredményez nálunk (hiszen a képviselők eddig sem vettek fel tiszteletdíja). Viszont a bizottsági munkát –és általában a képviselői munkát- megnöveli, hiszen egy-egy képviselőnek több bizottságban kell tagságot vállalnia. Ettől függetlenül a szavazócédulán maximum nyolc nevet lehet majd bejelölni.

A másik lényeges változás, hogy lerövidül az ajánlószelvények gyűjtésére rendelkezésre álló idő. Augusztus 16 és 19 között postázzák ki a szelvényeket, és a leadási határidő szeptember 3, 16 óra. Ez azt jelenti, hogy 14-16 nap alatt kel összegyűjteni a megfelelő számú ajánlószelvényt. Ez nagyon rövid idő, figyelembe véve, hogy egy-egy jelöltnek kb. 50 cédulát kell összeszednie. A polgármester-jelölteknek pedig ennek háromszorosát kell begyűjtenie, szintén 16 nap alatt. Ez a változás csökkenti az új, függetlenként indulók esélyeit, ugyanakkor növeli a régi, jól ismert nevek esélyeit. Szintén előnyös a pártok vagy egyéb civil szervezetek által indított jelöltek részére, hiszen őket egy szervezett háttér támogatja.

Látszólag még messze van augusztus vége, de valójában 26 nap múlva elindul az első megmérettetés. Számítunk a támogatókra, akik úgy vélik, jól dolgoztunk eddig.

Comments Nincs hozzászólás »

Polgármestert is választunk. Ha sikerül leváltani a mostani polgármestert, akkor egy újabb nagy lépést teszünk céljaink megvalósítása érdekében. De! Önmagában egy új polgármester megválasztása nem cél, hanem eszköz. Eszköz, ami egy új úton indíthatja el ezt a falut.

Ehhez azonban ügyesnek és egységesnek kell lennünk. Az elmúlt három választáson Juhászné Árpási Irma mindig a szavazatok kb. egyharmadát kapta meg. Mivel azonban mindig volt 4-5 polgármester-jelölt, ez az egyharmad elég volt a polgármesteri székhez. Legutóbb már csak 42 szavazaton múlott. A politikában nem szabad foglalkozni a „mi lett volna, ha..”-kezdetű mondatokkal, de ha négy évvel ezelőtt Szabó György vagy Röck Samu nem indul el a választásokon polgármester-jelöltként, akkor valószínűleg egészen máshogy telt volna az elmúlt közel négy év. De ezt akkor előre nem lehetett látni,és most már felesleges is erről elmélkedni.

Én személy szerint bizakodóan nézek az idei választások elé. Polgármesterként indul Turbók Arnold Bertalan (függetlenként), aki egy ismert név a faluban. Régóta itt él, volt iskolaigazgató Győrújbaráton, a megyében ismerik és elismerik a szakmájában. Nem titok, hogy a jobboldali politikai erők is kizárólag őt támogatják (bár ez néha kósza aggodalmakat kelt bennem, de ez egy másik írás témája lesz). Bár egyesületünk még nem döntötte el, hogy mi a hivatalos  álláspont a polgármester-jelöléssel kapcsolatban, de informálisan elég sok támogatója van közöttünk is.

Hogy ki indul még jelöltként, nem tudjuk. Jelenlegi polgármesterünk úgy nyilatkozott, hogy indulni szándékozik. Keringenek még nevek, de ezekről eddig egytől-egyig bebizonyosodott, hogy színtiszta pletyka. Eddig tehát két név van.

Egy dolgot világosan kell látnia mindenkinek: ha lesz harmadik, negyedik, sokadik jelölt, az csak megosztja a változást akarók táborát. Én személy szerint minden további jelöltet Juhászné Árpási Irma támogatójának tekintek. Aki mást gondol, az csak a politikai naivitásáról ad bizonyítékot.

Comments 3 hozzászólás »

Kevesebb, mint 100 nap van hátra az őszi önkormányati választásokig. A Falubarát Győrújbarát Egyesület ismét jelölteket indít, aki az egyesület programja mentén fognak dolgozni. Hamarosan a programunk is nyilvános lesz. Egyelőre azt az öt alapelvet osztjuk meg a falu közügyei iránt érdeklődőkkel, amelyeket a program kidolgozása során szem előtt tartottunk.

1. A többség érdekeinek képviselete

Minden döntés, minden fejlesztés előtt azt kell mérlegelni, hogy ne egy szűk kisebbség, hanem a többség érdekeinek figyelembe vételével dolgozzunk. Nem mindig annak van igaza, aki hangosabban kiabál, ezért egy széles körű, indulatoktól és elfogultságoktól mentes előkészítés után lehet jó döntéseket hozni.

 

2. Az itt élők elsőbbsége

Egyfajta pozitív lokálpatriotizmus, hiszen nagy igény van rá, hogy a falu egyre csak bővüljön, ám ezt csak a megfelelő infrastruktúra kiépítésével, az intézményhálózat bővítésével együtt, kontrollált keretek között szabad véghezvinni. Nagyon sok beépítetlen belterületi ingatlan, foghíjtelek van, ezért továbbra sem támogatjuk külterületi ingatlanok belterületté minősítését.

 

3. Hosszú távú tervezés, fenntartható fejlődés

Alapelv, hogy a rövid távú előnyök nem kompenzálhatják a hosszú távú hátrányokat. Mindenkor szem előtt kell tartani a falu, az itt élők hosszú távú érdekeit. A fenntartható fejlődés, a „gondolkozz globálisan – cselekedj lokálisan” alapelveinek be kell épülnie mindennapi gondolkodásunkba.

 

4. Humán erőforrások kihasználása

Győrújbarát humán erőforrása magasan az országos átlag feletti. Ezt jelenleg nem használjuk ki. Lelkes, tenni akaró civileket kell segíteni, támogatni, hiszen ők a saját idejüket, energiájukat nem kímélve próbálnak létrehozni a közösség számára hasznos dolgokat. Ezt az önkormányzat anyagi erőforrásokkal tudja csak támogatni.

 

5. Régiós szerepünk erősítése

Győrújbarát ismertsége és elismertsége a méretéhez, szellemi és anyagi potenciáljához képest alacsony. Ezt csak folyamatos, kitartó munkával lehet megváltoztatni. Ez elsősorban a polgármester és az önkormányzati szervezetek feladata.

Comments Nincs hozzászólás »